Bullwark - BLW-2004E-AHD (HYBRID)
4 Kanal Full HD 100fps Hybrid DVR
Bullwark - BLW-2008E-AHD (HYBRID)
8 Kanal Full HD 200fps Hybrid DVR
Bullwark - BLW-2016E-AHD (HYBRID)
16 Kanal Full HD 400fps DVR
Bullwark - BLW-3004H
4 Kanal, Half 1080p-H, UTC Hybrid Kayıt Cihazı
Bullwark - BLW-3008H
8 Kanal, Half 1080p-H, UTC Hybrid Kayıt Cihazı
Bullwark - BLW-3016H
16 Kanal, Half 1080p-H, UTC Hybrid Kayıt Cihazı
Bullwark - BLW-4004H
4 Kanal, 1080p, UTC Hybrid Kayıt Cihazı
Bullwark - BLW-4008H
8 Kanal, 1080p, UTC Hybrid Kayıt Cihazı
Bullwark - BLW-4016H
16 Kanal, 1080p, UTC Hybrid Kayıt Cihazı
Pinetron - PDR-AHD1004
4 Kanal HD Kayıt (720P/960H)
Pinetron - PDR-AHD1008
8 Kanal HD Kayıt (720P/960H)
Pinetron - PDR-AHD1016
16 Kanal HD Kayıt (720P/960H)
Pinetron - PDR-AHT2004
4 Kanal FullHD AHD Kayıt Cihazı
Pinetron - PDR-AHT2008
8 Kanal FullHD AHD Kayıt Cihazı
Pinetron - PDR-AHT2016
16 Kanal FullHD AHD Kayıt Cihazı
Bullwark - BLW-2004E-TVI
4 Kanal FullHD 100fps DVR
Bullwark - BLW-2008E-TVI
8 Kanal FullHD 240fps DVR
Bullwark - BLW-2016E-TVI
16 Kanal FullHD 400fps DVR
Bullwark - BLW-2008E-NVR
8 Kanal NVR HD (H.264)
Bullwark - BLW-2016E-NVR
16 Kanal NVR HD (H.264)
Bullwark - BLW-2216E-NVR FullHD 16 Kanal NVR
FullHD 16 Kanal NVR
Bullwark - BLW-2225E-NVR
25 Kanal FullHD NVR
Bullwark - BLW-2236E-NVR
36 Kanal FullHD NVR
Pinetron - PNR-HD3004
4 Kanal FullHD, 2 Sata HDD
Pinetron - PNR-HD3008
8 Kanal FullHD, 2 Sata HDD
Pinetron - PNR-HD3016
16 Kanal FullHD, 2 Sata HDD
Pinetron - PNR-HD4008
FullHD 8 Kanal Network Video Kayıt Cihazı
Pinetron - PNR-HD5008P
FullHD 8 Kanal Network Video Kayıt Cihazı (PoE)
Pinetron - PNR-HD5016
FullHD 16 Kanal Network Video Kayıt Cihazı
Zavio - NVC-2080
8 Kanal Standalone NVR
Zavio - NVC-2080P
Full HD 8 Kanal PoE NVR
Zavio - NVC-2160
16 Kanal Standalone NVR
Zavio - NVC-2160P
Full HD16 Kanal Video 8 Kanal PoE NVR
Surveon - NVR2100
16 Kanal Megapixel H/W RAID NVR
Surveon - SMR5000
12 Kanal Megapixel H/W RAID NVR
Surveon - SMR8000
16 Kanal Megapixel H/W RAID NVR
Pinetron - PDR-SD4008
8 Kanal DVR 200fps (960H)
Pinetron - PDR-X5008+
Kanal DVR 200 fps (Full D1)
Bullwark - BLW-40MVR-G
Kameralı Araç İçi Kayıt Cihazı
Bullwark - BLW-55MVR-G
Kamera ve Monitörlü Araç İçi Kayıt Cihazı Bilgi İste
Bullwark - BLW-110MVR-G
4 Kanal Araç İçi Mobil Kayıt Cihazı
Bullwark - BLW-120MVR-G
4 Kanal Araç İçi Mobil Kayıt Cihazı